SGDF Mini Tour

Allmänt: SGDF Mini Tour är avsedd för att ge yngre spelare möjlighet att få komma ut och spela på nya banor och samtidigt träffa och spela med andra jämnåriga juniorer från andra klubbar.

Deltagare: SGDF Mini Tour är öppen för flickor och pojkar födda 2000 eller senare, dvs 16 år eller yngre. Juniorer från andra distrikt får delta.