Medlemsavgift

Sänkta medlemsavgifter för juniorer

Under höstmötet 2013 beslutade BJGKs medlemmar att sänka medlemsavgiften för junior. De nya medlemsavgiterna är som följer:

  • Junior t.o.m. 12 år: 250 kr
  • Junior 13 – 18 år: 750 kr
  • Junior 18 – 21 år: 1800 kr