Styrelse

Björkhagens golfklubb är en ideell förening i ordets rätta bemärkelse. Verksamheten bygger på ideellt arbete i styrelsen och kommittéer, och ideella insatser i receptionen, vid tävlingar etc. Det finns plats för ytterligare frivilliga krafter – om du besitter någon särskild förmåga, eller bara vill hjälpa till, så kontakta någon i styrelsen eller någon i kommittéerna.

Styrelsen 2019

Jonas Sundberg, Ordförande

Berndt Cahn, Sekreterare, Kanslifrågor/Utbildning/Lok- och SISU-stöd, HR-stöd
tel: 070-728 74 36
e-post: berndtcahn@gmail.com

Erik Karlsson, Hyresgästfrågor, IT-ansvarig, Banfrågor
tel: 070-538 33 82
e-post: erik.s.karlsson@ncc.se

Lars Nilson, Fastighetsfrågor, Idrottsfrågor
tel: 070-62 04 313
e-post: lars.b.nilson@telia.com

Marita Ljungberg, Ekonomiansvarig
tel: 070-6994947
e-post: mar.ram@bahnhof.se

Mikael Madenteg

Suzanne Lindblom

Lena Ryglert, (Suppleant)
tel: 070-838 40 16
e-post: lena@ryglert.se

Björn Fredriksson (Suppleant)

Valberedning och revisorer

Valberedning:

Anna Hellsten, sammankallande
tel: 070-7161673
e-post: anna.hellsten@telia.com

Ulrica Johansson

Mats Furuhagen


Revisorer:

Karin Sääf Göransson,
tel: 08-649 5317, 070-303 5473
e-post: karin_saaf@hotmail.com

Louise Bogestedt,
tel: 
e-post: l.bogestedt@gmail.com

Karin Eriksson (suppleant)