Styrelse

Björkhagens golfklubb är en ideell förening i ordets rätta bemärkelse. Verksamheten bygger på ideellt arbete i styrelsen och kommittéer, och ideella insatser i receptionen, vid tävlingar etc. Det finns plats för ytterligare frivilliga krafter – om du besitter någon särskild förmåga, eller bara vill hjälpa till, så kontakta någon i styrelsen eller någon i kommittéerna.

Styrelsen 2017

Victor Bogestedt, av årsmötet vald ordförande, men har pga ny utlandstjänst varit tvungen att kliva av styrelsearbetet

Lena Ryglert, vice ordförande, som i Victors frånvaro tagit över som ordinarie ordförande
tel: 070-838 40 16
e-post: lena@ryglert.se

Ingrid Lindtorp, Kansliet, Utbildning, LOK- och SISU-stöd
tel: 073-9739975
e-post: ingrid.lindtorp@gmail.com

Marita Ljungberg, ekonomi
tel: 070-6994947
e-post: mar.ram@bahnhof.se

Mats Furuhagen, Sekreterare, Fastighetsfrågor 
tel: 070-5596080
e-post: m.furuhagen@furuhagen.se

Mats Rosengren, Idrottsfrågor, Fastighetsfrågor
tel: 072-5259922
e-post: matsarosengren@gmail.com

Tobias Knutås, ekonomi
tel: 070-1671620
e-post: tobias.knutas@gmail.com

Susanne Sjöberg (suppleant)
tel: 070-378 39 72
e-post: lgssjoberg@gmail.com

Ursula Vogel (suppleant), Marknad, Sponsring
tel: 070-9416145
e-post: uschivogel@hotmail.com

Valberedning och revisorer

Valberedning:

Zaida Lundkvist, sammankallande
tel: 070-8454058
e-post: zaida.lundkvist@gmail.com

Anna Hellsten
tel: 070-7161673
e-post: anna.hellsten@telia.com

Jonas Sundberg
tel: 073-4126432
e-post: jonas.sundberg.home@telia.com

Lars Nilson
tel: 070-6204313
e-post: lars.b.nilson@telia.com


Revisorer:

Karin Sääf Göransson,
tel: 08-649 5317, 070-303 5473
e-post: karin_saaf@hotmail.com

Louise Bogestedt,
tel: 
e-post: l.bogestedt@gmail.com

Karin Eriksson (suppleant)

Monica Elgholm (suppleant)
tel:  
e-post: monica.elgholm@stockholm.se