Greenfee

Vintergreenfee

Vintergreenfee Vardag Lördag,
söndag/helgdag
Senior 100 100
Greenfeemedlem och gäst till medlem  50  50
Junior  50  50


Observera att varje medlem i klubben har rätt att ta med 1 gäst som betalar reducerad greenfee.

Betalning

Betalning görs enligt följande:

Registrera ditt namn med datum och löpnummer i liggaren vid Receptionens entré.

  • Skriv löpnummer och datum på en gul greenfee-tag och fäst den synligt på bagen.
  • Lägg din greenfee i ett kuvert som du märker med datum och löpnummer  samt eventuellt Golfhäfte-kortnummer och stoppar in i brevinkastet vid Receptionen.
  • Kortbetalning kan endast göras i restaurangen under dess öppettid¸ övrig tid kan bara kontantbetalning alt. swish-betalning göras på Swish-nummer 1235705215, ange golf-ID som meddelande.

Erlagd avgift berättigar till spel av obegränsat antal hål under en dag.

Riktlinjer för rätt till spel på banan

Observera:
Björkhagens golfklubb är inte en s.k. ”pay-and-play”-bana, för spel på banan erfordras att samtliga spelare är medlemmar i en golfklubb tillhörande Svenska golfförbundet och innehar ett aktivt golf-ID, eventuellt utländska spelare ska kunna uppvisa hcp-bevis från sitt golfförbund.