Företagare se hit!

Björkhagens golfklubb erbjuder följande sponsorpaket för år 2015:

 

Klubbsponsor

4000:- per år
1-årsavtal

 • Företagets logotyp exponeras på klubbens hemsida med länk till företagets hemsida
 • Företaget exponeras på sponsortavlan i klubbhuset
 • 1 person inbjuds att deltaga i klubbens sponsortävling Birch Trophy
 • 10 st 1-dags Greenfee-biljetter
   

Hålsponsor

9000:-per år
2-årsavtal

 • Företagets logotyp exponeras på klubbens hemsida med länk till företagets hemsida
 • Företaget exponeras på sponsortavlan i klubbhuset
 • 3 personer inbjuds att deltaga i klubbens sponsortävling Birch Trophy
 • 10 st 1-dags Greenfee-biljetter
 • Företaget exponeras på Tee-skyltar på utpekat hål
   

Scorekortsponsor

10 000:-per år
2-årssvtal minimum

 • Företagets logotyp exponeras på klubbens hemsida med länk till företagets hemsida
 • Företaget exponeras på sponsortavlan i klubbhuset
 • 3 personer inbjuds att deltaga i klubbens sponsortävling Birch Trophy
 • 10 st 1-dags Greenfee-biljetter
 • Företagets logo exponeras på klubbens scorekort
 • Golfaktivitet för personalgrupp om 10 pers. (1 tillfälle/år) enligt särskild överenskommelse

Tillval

Sponsormedlemsskap

Namngivna medlemskap för sponsorer:

 • Enligt motsvarande medlemsavgift (3700:-)
 • Endast fullvärdig medlem
 • 1-årsavtal

Övriga tillval

Företagsgolf

 • 200:-per deltagare
 • Minst 10 deltagare

 

 

 • Sammanhängande starttider för företagsgolf på vardagar
 • Klubben ansvarar för tävlingsledning,starter mm
 • Måltider etc beställs enl särskild överenskommelse (ingår ej)

Tävlingssponsor

 • Minst 5000:- för inköp av priser

 

 • Fri annonsering under tävlingsdag för klubbens huvudtävlingar
 • 10 startavgifter + greenfee

 

Extra greenfee

 • 1500:-

 

 

 • 10 st 1-dags Green-fee biljetter

 

 

 

Allmänna villkor

För samtliga paket tillkommer produktionskostnad för reklammaterial och reklamskatt.

Sponsorn tillhandlahåller logotype i lämpligt format för hemsidan.