Aktuellt Bokningsläge

Bokningsbara tider via GIT är 08.00-18.00 alla dagar, övriga tider gäller bollränna.